IT SKROTNING I STØRRE KREDSLØB

Hos IT-Skrotten er vi en del af et større kredsløb, som har fokus på håndtering og genbrug af udtjent IT-skrot. Sammen med vores dygtige samarbejdspartnere tilbyder vi hos private og virksomheder at købe IT-affald med henblik på at udvinde de materialer, der har værdi og kan genbruges i nye computere. Da vi er en miljøbevidst og bæredygtig virksomhed, sørger vi for at skille os af med alt skadeligt IT-affald på en ansvarlig måde, som naturligvis lever op til gældende EU-krav om, hvorledes man bærer sig ad.

Vi genbruger 99,9% af alt det IT-udstyr, der kommer ind – og de sidste 0,1% bliver kørt på den lokale genbrugsstation, da det er skrald, der ikke kan genanvendes. Har du brug for en kompetent virksomhed til at håndtere dit udtjente IT-skrot, tager vi os gerne af det og giver dig en god pris for det. Du tjener nogle penge, og du gør miljøet en tjeneste.