Genanvendelses processor

IT-Skrotten skiller og sorterer skrottet IT udstyr.

Genanvendelses processor

IT-Skrotten skiller og sorterer skrottet IT udstyr. Vi sørger for at 99,9% af alt indsamlet IT udstyr, går videre til omsmeltning eller shredding, for at udvinde værdifulde metaller og sørge for at farlige stoffer.

null

IT produkter produceres

Første led i cyklus. Produkter produceres af en fabrikant.
null

Forbruger

Produkter kommer ud til slutbrugere / forbrugere.
null

Vi afhenter dit skrot

Vi kommer ud til jeres virksomhed, og afhenter jeg nedlagte IT-udstyr.
null

Genanvendelse

Produkter skrottes og materialer kan genanvendes.
null

Omsmeltning eller shredding

IT-Skrotten skiller og sorterer skrottet IT udstyr. Vi sørger for at 99,9% af alt indsamlet IT udstyr, går videre til omsmeltning eller shredding, for at udvinde værdifulde metaller og sørge for at farlige stoffer, bliver afskaffet eller uskadeligt gjort, så det ikke er til skade for miljøet.