IT-Skrotten

IT skrot, afhentning, køb og salg i Nordjylland

Miljøgodkendt og bæredygtig

Hos IT-Skrotten.dk er vi specialister i sortering og håndtering af brugt og uddateret IT-udstyr. Vi er miljøgodkendte i henhold til WEEE-direktivet, hvorfor vi lever op til gældende krav og lovgivning fra EU. WEEE-direktivet står for “Waste of Electrical and Electronic Equipment” og er et supplement til EU-lovgivningen omkring affaldshåndtering. Hensigten med WEEE er, at producenterne skal tage ansvar for retmæssig bortskaffelse af elektronisk affald – og det er her, hvor vi agerer bæredygtig samarbejdspartner og tager os af håndteringen heraf.

Ønsker du en seriøs partner, der tager socialt ansvar og hjælper dig med at afskaffe, uskadeliggøre og genanvende udtjent IT-udstyr, er IT-Skrotten klar til at servicere dig og din virksomhed. Vi sørger blandt andet for, at 99,9% af det indsamlede IT-udstyr bliver omsmeltet med henblik på udvinding af værdifulde metaller til brug i nye computere. Derudover søger vi for bortskaffelse af skadelige stoffer og materialer, således at miljøet bliver skånet.

null

Få afhentet skrot

Læs mere her

null

Køb skrot

Læs mere her

null

Genanvendelses processor

Læs mere her

Om IT-skrotten

Hos IT-Skrotten har vi specialiseret os i at skille og sortere udtjent IT udstyr. Dertil har vi fundet de mest miljørigtige samarbejdspartnere til den videre nedbrydelse af det skrottede udstyr inden det måske ender i nyt IT udstyr eller på anden måde bliver genanvendt.

IT-Skrotten skiller og sorterer skrottet IT udstyr. Vi sørger for at 99,9% af alt indsamlet IT udstyr, går videre til omsmeltning eller shredding, for at udvinde værdifulde metaller og sørge for at farlige stoffer, bliver afskaffet eller uskadeligt gjort, så det ikke er til skade for miljøet.

Som samarbejdspartner til IT-Skrotten tager jeres virksomhed del i en bæredygtig cyklus hvor metaller kan blive effektivt genanvendt igen og igen.

Produktets rejse

null

Producent

Første led i cyklus. Produkter produceres af en frabrikant.
null

Forbruger

Produkter kommer ud til slutbrugere / forbrugere.
null

Genandvendelse

Produkter skrottes og materialer kan genanvendes.
null

Udvindelse af metaller

Vi skåner miljø ved at udvinde metaller til genanvendelse.

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål eller andet vedrørende IT skrot, så er du altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.